WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

Marka: Mathorn

Produkty: MB-201, MB-211, MB-221

 

1. Podmiot gwarantujący.

Sansa Europe sp. z o.o., ul. Wersalska 47/75 91-212 Łódź, NIP: 7272834800,  KRS: 0000761180, REGON: 382245501, BDO: 000499493

 

2. Serwis gwarancyjny.

Sansa Europe sp. z o.o., ul. Wersalska 47/75 91-212 Łódź

 

3. Zakres terytorialny.

 • Unia Europejska
 • Wielka Brytania

 

4. Okres gwarancji.

Gwarancja na baterię udzielana jest na okres 36 miesięcy od daty zakupu na podstawie daty na paragonie lub fakturze.

 

5. Gwarancja obejmuje:

 • Wszelkie usterki wynikające z błędów produkcji baterii, w tymi:
 • wady fabryczne spasowania elementów obudowy i złącz mające wpływ na bezpieczeństwo i poprawne funkcjonowanie baterii,
 • wady fabryczne układu zabezpieczającego baterii, które pomimo użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi uniemożliwiają jej poprawne działanie.

b. Utratę powyżej 10% rzeczywistej pojemności baterii w okresie 1 miesiąca od daty zakupu.

 

6. Gwarancja nie obejmuje:

Poniższe usterki nie są objęte gwarancją producenta a ich wystapienie powoduje jednocześnie utratę gwarancji:

a. Braku możliwości użytkowania lub ładowania baterii wynikającej ze zbyt niskiego stanu naładowania, powodującego uruchomienie zabezpieczeń w baterii.

b. Niewłaściwego działania baterii powstałego w wyniku”

 • zalania cieczą,
 • uszkodzenia mechanicznego obudowy i złącz,
 • zwarcia lub wyładowania elektrostatycznego,
 • upadku z wysokości co najmniej 1 metra,
 • przekroczenia określonych w specyfikacji temperatur ładowania i rozładowania
 • oraz innych działań, które mogły spowodować uruchmienie zabezpieczeń w baterii i w rezultacie uniemożliwić jej ponowne użycie lub naładowania.

c. Baterii, której obudowa została otwarta oraz nieposiadającej oryginalnej etykiety.

d. Baterii, która została uszkodzona w wyniku ładowania z użyciem ładowarki w złym stanie technicznym lub niezgodnej ze wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi.

e. Utraty pojemności baterii powyżej 10% wartości nominalnej w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w tym:

– ładowania w temperaturze innej niż podana w instrukcji obsługi,
– rozładowania baterii w temperaturze powyżej 60°C,
– ładowania prądem wyższym niż podany w specyfikacji baterii,
– ładowania napięciem wyższym niż podane w specyfikacji baterii,
– długotrwałego przechowywania baterii w warunkach przyśpieszających jej samorozładowanie.

f. Poniesionych kosztów i utraconych zysków wynikających z procesu reklamacji i serwisowania baterii, także w przypadku stwierdzenia, iż warunki gwarancji nie zostały naruszone z winy użytkownika.

 

7. Zgłaszanie reklamacji.

a. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji produktu jest posiadanie dowodu jego zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT z podaną datą nabycia. 

b. W przypadku braku dowodu zakupu Serwis może podjąć decyzję o wykonaniu naprawy gwarancyjnej na podstawie numeru seryjnego baterii, jeśli będzie czytelny.

c. Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego produkt do reklamacji kosztami weryfikacji w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia lub w przypadku usterki produkty wynikającej z niewłaściwego użytkowania produktu.

 

8. Usterki fabryczne.

W przypadku swterdzenia usterki fabrycznej podlegającej gwarancji, użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy w a przypadku braku możliwości naprawy do wymiany towaru na nowy. W przypadku niedostępności danego modelu produktu na rynku, bądź wycofania go ze sprzedaży, klient może otrzymać produkt o zbliżonych parametrach.

 

9. Wymiana produktu.

W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu.